ถ้าเป็นเบาหวานควรรับประทานมะนาวมากขึ้นหรือไม่?

โภชนาการของมะนาว มะนาวมีวิตามินซีมากพอๆ กับส้ม ทำให้มะนาว ส้มและผลไม้ในกลุ่ม citrus ถูกนำไปรับประทานขณะออกเดินทางทางทะเลเพื่อป้องกันโรคลักปิดลักเปิด (ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน C) นอกจากนั้นมะนาวยังมีน้ำตาลเพียง 1/3 ของส้ม แต่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เท่ากัน มะนาวกับโรคเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใส่มะนาวไว้เป็นหนึ่งในรายการอาหารที่ดีเยี่ยม เนื่องจากมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำมากและมีปริมาณวิตามิน C เยอะ ซึ่งจะช่วยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้More..