ทำไมคนเราต้องมีสุขภาพที่ดี?

สุขภาพคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ 1 ต้น หากคุณดูแลเอาใจใส่ หมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แน่นอนว่ามันจะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแข็งแรง แต่หากคุณละเลยที่จะดูแล ไม่รดน้ำ ไม่พรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ย เมื่อเวลาผ่านไปซักระยะต้นไม้ก็จะค่อย ๆ แห้งเหี่ยวเฉาไปในที่สุด สุขภาพคนเราก็เช่นกัน เพราะการมีสุขภาพดีนั้นเปรียบเสมือนกำไรของชีวิต เพราะคุณจะไม่ต้องเผชิญกับโรคร้ายที่มาพร้อมกับความเจ็บปวด ทรมาน ซึ่งไม่มีใครอยากเผชิญกับความรู้สึกนี้แน่นอนและเหตุผลหลักMore..