เคล็ดลับ ‘สุขภาพดี..อย่างมีคุณภาพ

           เชื่อว่าใครๆ ก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย แล้วจะทำอย่างมีเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงรวบรวมเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากกันค่ะ   1. ออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 150 นาที โดยแบ่งอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที 2. ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมงและนอนหลับให้เพียงพอ 3. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา งดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด 4. คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่/ โดยสารพาหนะ 5. ควบคุมดัชนีมวลกาย (BMI) ให้ได้ประมาณ 18.5-23 kg/m2 และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (35.5 นิ้ว)ในชาย และ 80 ซม. (31.5 นิ้ว) ในหญิง 6. หลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ รวมทั้งอาหารที่ถนอมด้วยดินประสิว (เช่น ปลาร้า ไส้กรอก) และไขมันชนิดทรานส์ (เช่น เบเกอรี่ที่ทำจากมาการีน เนยขาว ครีมเทียม อาหารทอด) และลดอาหารหวาน มันและรสเค็ม 7. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน โดยมีสัดส่วนจากพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 55%, โปรตีน 15% และไขมัน 30%More..