จะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดตามสุขภาพของคุณได้อย่างไร?

มีหลายคนที่คิดว่าการดูแลสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไปพบแพทย์เท่านั้น และการติดตามสุขภาพก็จำกัดอยู่เฉพาะในคลินิกหรือสถานบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วการจัดการกับสุขภาพของแต่ละคนนั้นเริ่มตั้งแต่เราโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ โชคดีที่คนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล และส่วนมากก็เห็นด้วยว่าเรื่องของสุขภาพนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดถึงมากนักเวลาใช้ชีวิตประจำวัน           ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเรา แต่โชคร้ายที่พวกเรามักไม่ค่อยใส่ใจกับมันจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างขึ้น เราจึงค่อยหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพ           ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนั้นค่อนข้างตื่นตัวกับการติดตามสุขภาพของตนเองMore..