น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่

การมีน้ำหนักที่เหมาะสมเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆในระยะยาวได้ คุณมีน้ำหนักที่เหมาะสมหรือไม่? สามารถใช้การวัดดัชนีมวลกาย(Body mass index; BMI) ซึ่งคำนวณได้จากการนำน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมหารด้วยความสูงในหน่วยเมตรยกกำลังสอง ค่าปกติ(คนไทย)    น้อยกว่า 18.50                More..