อาหารต้านแคนดิดา (Candida Diet)

แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida Albicans) เป็นเชื้อราประเภทยีสต์ที่พบได้ตามปกติในระบบทางเดินอาหารและช่องคลอด ระดับของแคนดิดาจะถูกควบคุมด้วยระบบภูมิคุ้มกันและโพรไบโอติกแบคทีเรีย (จุลชีพไม่ก่อโรคที่เป็นประโยชน์ (probiotic bacteria) ในร่างกาย หากโพรไบโอติกแบคทีเรียถูกกำจัดโดยยาปฏิชีวนะหรือหากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงยีสต์แคนดิดาจะเพิ่มจำนวนอย่างไร้การควบคุม การติดเชื้อเฉพาะที่ เช่น เชื้อราในช่องปาก การติดเชื้อราที่ผิวหนัง และในช่องคลอดอาจเกิดขึ้นในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนประสิทธิภาพอย่างมาก เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือเอดส์ อาจเกิดการติดเชื้อแคนดิดาชนิดแพร่กระจายเป็นภาวะทางการแพทย์ที่รุนแรง คือการติดเชื้อแคนดิดาในกระแสเลือดMore..