จัดสรรเวลาออกกำลังกาย

       ในแต่ละวัน ร่างกายจำเป็นต้องเคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อและข้อต่อได้ทำงานอย่างหนักในระดับหนึ่ง เพื่อการทำงานอย่างมีสมดุล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งลำไส้ ที่มีแนวโน้มเกิดกับคนวัยทำงานได้มากขึ้น แต่ทุกวันนี้ เรามักมีอิริยาบถนั่งหรือยืนนานๆ ซึ่งทำให้กล้ามทำงานหนักในบางส่วน ขณะที่กล้ามเนื้อบางส่วนไม่ได้ทำงานเลย การหดค้างของกล้ามเนื้อบางส่วนเป็นเวลานานๆ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานไม่ราบรื่นMore..