9 พฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อฟันที่คุณรัก

9 พฤติกรรม…ส่งผลร้ายต่อฟันที่คุณรัก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อฟันคุณมีอะไรบ้าง? 9 พฤติกรรม…ส่งผลร้ายต่อฟันที่คุณรัก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อฟันคุณมีอะไรบ้าง? 1) การใช้ฟันเป็นเครื่องมือ หลายคนใช้ฟันเป็นเครื่องมือในการเปิดขวดหรือเศษถุงฉีกขาดเทปพลาสติก, ตัดป้ายราคาเสื้อผ้าออก เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะฟันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้น การใช้ฟันผิดเช่น นำไปกัด หรือฉีกถุงพลาสติก อาจทำให้ฟันหน้าบิ่นหรือแตกหักเสียหายได้ 2) เคี้ยวน้ำแข็ง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันแข็ง ถึงจะเคี้ยวแล้วมันจะได้ความกรุบกรอบMore..