ทำงานแบบสุขภาพดี

          เชื่อว่ามีคนทำงานในหลากหลายอาชีพที่ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ไม่ว่าจะปวดศรีษะ ปวดหลัง ปวดสะบัก ฯลฯ จากลักษณะของการทำงานที่ผิดท่า หรือต้องทำงานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมา จนบางครั้งอาการปวดเหล่านั้นส่งผลและรบกวนต่อชีวิตการทำงานได้    เราเลยมีวิธีการดูแลสุขลักษณะในการทำงานและท่าบริหารร่างกายแบบง่ายๆ ที่ทำได้ในออฟฟิศมาฝากกัน    – ควรใชัหมอนรองหลังวางที่พนักเก้าอี้ทำงาน    – อย่าใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเกินกว่า 2 ชม. ควรพักสายตาเสียบ้าง    – หลังการใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้งให้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอ ด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อ    – หยุดทำกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอทันทีที่เกิดอาการเกร็งที่บ่าและต้นคอ    – หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนและแอลกอฮอล์ เมื่อมีอาการปวดศรีษะ    – เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้หยุดพักผ่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย    – หากเกิดอาการเกร็งบริเวณบ่าและต้นคอ ให้ประคบน้ำอุ่นบริเวณบ่าและต้นคอ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อคลายจากการเกร็งตัว    – เวลาใช้คีย์บอร์ดให้วางแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงข้อมือไว้บนโต๊ะ               ท่าบริหารร่างกายแบบง่ายๆ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ    ท่าที่ 1 หันศรีษะไปทางด้านซ้ายช้าๆ ค้างไว้นับ 1-10 วินาที    ท่าที่ 2 ก้มศรีษะพยายามให้คางชิดอกมากที่สุด ค้างไว้ 10 วินาที     ท่าที่ 3 เงยหน้าไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค้างไว้ 10 วินาที    ท่าที่ 4 เอียงศรีษะไปทางด้านขวา พยายามให้ศรีษะชิดไหล่มากที่สุด ค้างไว้More..