ปวดคอ……ปวดหลัง

           หากบ้านใดมีผู้สูงอายุคงจะได้ยินคำบ่นของปู่ ย่า ตา ยาย อยู่บ่อยๆ ในเรื่องปวดคอปวดหลัง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้สาเหตุและวิธีรักษาอย่างถูกต้องสาเหตุ  อาการปวดคอปวดหลังนั้น มีสาเหตุหลักด้วยกัน 3 ประการ   ท่าทางผิดสุขลักษณะ  เนื่องจากหลายคนมีกิจวัตรประจำวันที่จะต้องอยู่ในท่าทางบางลักษณะนานๆ  ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมีการหดเกร็งนำมาซึ่งอาการปวดได้ เช่น การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์More..