การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง

การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง   โดยปกติก็จะมีการตรวจเลือด CBC,LFT,Lipid,Creatinin,Urine analysis,X-ray แต่หากคุณต้องการตรวจอย่างอื่นให้ปรึกษาแพทย์ ตารางที่แสดงข้างล่างจะแสดงชื่อโรค วิธีการตรวจ และข้อบ่งชี้ในการตรวจ โรคที่อยากรู้ รายการตรวจ ข้อบ่งชี้ในการตรวจ การวัดความดันโลหิต ความดันโลหิต 18-35ปีให้วัดทุก 2 ปี มากกว่า35ปีให้วัดทุกปี การวัดสายตา วัดสายตา ผู้ที่อายุมากกว่า 40ปีให้ตรวจทุกปีMore..