การรักษาสุขภาพ เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของ Developer ที่ดี

การทำงานในชีวิตจริง เลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องเจอกับความเครียด ความกดดัน หรือแม้กระทั้งต้องทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ การที่นักพัฒนาอย่างพวกเราทำงานได้บรรลุตามแผน และเป้าหมายมันก็ดูเป็นเรื่องที่ดี นั้นอาจช่วยให้เราเป็นนักพัฒนาที่ดีได้ แต่บางครั้งเรามัวแต่มองเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้า จนละเลยเรื่องสุขภาพ และอาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ ข้อดีของการมีสุขภาพที่ดี 1. มีสมาธิมากขึ้น งานในสายของพวกเรา เป็นงานที่ใช้สมาธิค่อนข้างสูง การที่เรามีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้เราจัดการระเบียบวิธีการคิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น — เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ป่วยบ่อย จะมีสมาธิในการทำงานได้ไม่เท่ากับคนที่แข็งแรง แน่นอนว่าความเจ็บป่วยพวกนั้นมันทำลายสมาธิของเขาMore..