ResearchKit ของ Apple ถูกใช้ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์

          เมื่อเปิดตัว ResearchKit Tim Cook ผู้เป็น CEO ของ Apple ทำนายว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยทางการแพทย์ ResearchKit  เป็น platform ที่ได้รับการออกแบบมาให้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยปราศจากอคติ  ซึ่งตั้งเป้าหมายมาที่นักวิจัยและนักพัฒนา โดยสามารถใช้ ResearchKit เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นบน iphone ที่เก็บข้อมูลหลากหลายแง่มุมของสุขภาพและการพัฒนาในแนวทางใหม่

          เริ่มแรกทาง Apple แสดงให้เห็นคุณค่าของนวัตกรรมของพวกเขาโดยการจัดสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับห้าโรคที่พบได้บ่อย คือ หอบหืด เบาหวาน พาร์กินสัน มะเร็งเต้านม และภาวะโรคของหัวใจตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นสำหรับพาร์กินสันจะประกอบไปด้วยการทดสอบง่าย ๆ บางอย่างที่แพทย์มักใช้ประเมินอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทนี้

 

          ในเดือนตุลาคม ทาง Apple ประกาศว่า ResearchKit ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวมันเองในงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมใหม่ ๆ ของ autism ภาวะลมชัก และ melanoma ดังที่คาดการณ์ไว้ คือ platform ทำให้มีโอกาสใหม่ ๆ ของการวิจัย และได้รับการนำไปใช้โดยกลุ่มวิจัยจากหลากหลายสถาบัน

เครื่องมือทดสอบภาวะ autism ชนิดใหม่

          มหาวิทยาลัย Duke และ Duke medicine ร่วมมือกับผู้ร่วมวิจัยนานาชาติในการพัฒนา

แอปพลิเคชั่นที่เรียกว่า Autism&beyond ซึ่งใช้ ResearchKit ของ Apple แอปพลิเคชั่นนี้อาจนำไปสู่การตรวจพบภาวะ autism และภาวะทางสติปัญญาและจิตในเด็กได้รวดเร็วขึ้น พ่อแม่ในสหรัฐอเมริกาได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการศึกษานี้ ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กอย่างกว้างขวาง และในอนาคตอาจมีศักยภาพเพียงพอจนสามารถพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบที่สามารถใช้ประเมินเด็กได้ที่บ้านด้วย

          การศึกษานี้ใช้ทั้งการตั้งคำถามตามปกติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำการตรวจสอบปฏิกิริยา พฤติกรรม และอารมณ์ของเด็กในขณะที่กำลังดูวิดีโอสั้น ๆ สี่เรื่อง พฤติกรรมของเด็กจะได้รับการบันทึกผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ iphone นักวิจัยกำลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากแอปพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยเพื่อตรวจหาปัญหาของพัฒนาการตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

Epiwatch เพื่อตรวจหาการชัก

          แอปพลิเคชั่น Epiwatch ใช้ Apple watch ร่วมกับ ResearchKit โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับของ Applewatch ได้รับการทดสอบว่าจะสามารถตรวจจับการชักได้หรือไม่ Johns Hopkins school of medicine ทำการศึกษานี้ และหวังว่าจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถควบคุมภาวะโรคได้ เช่นเดียวกับการตรวจติดตามและการช่วยเหลือทางการแพทย์ เป้าหมายสูงสุดของนักวิจัยในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้คือความสามารถในการตรวจจับการชัก ทำนายระยะเวลา และเตือนสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลหากเกิดการชักขึ้น

          ข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมอย่างแม่นยำ และผู้ที่เป็นโรคลมชักที่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ได้ก็สามารถเข้าร่วมการศึกษานี้ได้ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการขอให้เปิดแอปพลิเคชั่นไว้ก่อนที่จะเกิดการชัก (ผู้เป็นโรคลมชักบางรายสามารถรู้สึกถึงอาการเตือน-aura ก่อนจะมีการชักได้) ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชั่นสามารถบันทึกและติดตามการชักได้ ยิ่งไปกว่านั้น แอปพลิเคชั่นยังสามารถติดตามการกินยาประจำวัน บันทึกผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการติดตามคุณภาพชีวิตด้วยวัตถุประสงค์สูงสุดของแอปพลิเคชั่นนี้คือการพัฒนาการรักษาโรคลมชัก

การตรวจหา melanoma ในระยะเบื้องต้น

          ในขณะนี้ นักวิจัยกำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่นของ iphone ที่สามารถแยก melanoma ที่น่าจะเป็นมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น โดยให้ผู้ใช้สามารถแชร์รูปภาพของรอยโรคที่สงสัยได้ แนวคิดเบื้องหลัง Skin vision ซึ่งเป็นการประเมินออนไลน์ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้ว และเป็นเพียงแอปพลิเคชั่นทางการดูแลผิวหนังเพียงแอปพลิเคชั่นเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยในการใช้จากทางสหภาพยุโรป กล่าวคือผู้ใช้ถ่ายรูปผิวหนังที่ผิดปกติ หลังจากที่แอปพลิเคชั่นได้วิเคราะห์รูปภาพแล้ว จะให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ทันที แอปพลิเคชั่นนี้ยังทำให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและแชร์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปให้แพทย์ผิวหนังดูด้วยได้ แอปพลิเคชั่นนี้ไม่ได้จะแทนที่แพทย์ แต่มุ่งที่จะเพิ่มความระมัดระวัง และความเข้าใจในเรื่อง

สุขภาพผิวหนัง

          การศึกษาอื่น ๆ ที่ทำอยู่ในขณะนี้ ResearchKit ทำให้นักวิทยาศาสตร์ขยายขอบเขตของผู้เข้าร่วมวิจัย และได้ข้อมูลมากขึ้นผ่านทางการใช้ iphone ทำให้เกิดแนวทางของแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ platform ดังกล่าวได้รับการตอบรับในทางที่ดีอย่างล้นหลาม และมีการใช้กันทั่วโลก ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยมากกว่า 50 กลุ่ม ใช้ ResearchKit เป็นวิธีการใหม่ในการวิจัยใเพื่อวัดระดับความรู้สึกตัว สมรรถภาพทางกาย เสียง และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

ขอบคุณที่มา  honestdocs.co