ทำความรู้สึก ‘โรคนอนไม่หลับ’ คืออะไร

โรคนอนไม่หลับ เป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากจะนอน แต่ไม่สามารถหลับได้ อาจจะใช้เลานานกว่าปกติที่ควรจะเป็น หรือหลับไปแล้วก็จะตื่นเร็วกว่าที่เป็น แล้วไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้ ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ อาการโรคนอนไม่หลับมักหลับยากมาก หลับไม่ต่อเนื่อง หลับ ๆ ตื่น ๆ อาจจะต้องลุกมาเดินบ่อย ๆ นอนดึกแต่จะตื่นเช้ามากกว่าที่ต้องการ และจะไม่สมารถนอนต่อได้ อาการที่ตามมาก็คือ จะเกิดอาการอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ อารมณ์เสีย นอกจากนี้ระยะเวลาของอาการนอนไม่หลับ ก็มีความสำคัญต่อการประเมินหาสาเหตุ และการรักษา เช่น อาการนอนไม่หลับชั่วคราว (Transient insomnia) มักพบในช่วงเปลี่ยนแปลงชิตประจำวัน หรือสิ่งแวดล้อม หรือ Jet lag เป็นต้น อาการนอนไม่หลับระยะสั้น (Short-term insomnia) มักเป็นแค่ 2-3 วัน จนถึง 3 สัปดาห์ อาจพบได้ในภาวะเครียด เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นต้น อาการนอนไม่หลับเรื้อรังเป็นเดือน หรือเป็นปี (long-term or chronic insomnia) อาจเป็นผลจากการใช้ยา การเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่ว่าทางกาย หรือทางจิตใจ หรือเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุ อาการนอนไม่หลับ เป็นภาวะหลับไม่พอ ทำให้ตื่นขึ้นมาแล้ว ไม่สดชื่น บางคนอาจจะหลับยาก ใช้เวลามากกว่า 30 นาที แต่ก็ยังไม่หลับ บางคนตื่นบ่อย หลังจากตื่นแล้วหลับยาก บางคนตื่นเช้าเกินไป ทำให้ตื่นแล้วไม่สดชื่น ง่วงเมื่อเวลาทำงาน อาการนอนไม่หลับมักจะเป็นชั่วคราว เมื่อภาวะกระตุ้นหายก็จะกลับเป็นปกติ แต่ถ้าหากมีอาการเกิน 1 เดือนให้ถือว่าเป็นอาการเรื้อรัง ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก https://dtogenthailand.com/insomnia

Is More Health Coverage Worth The Purchase?

Regardless of the age you are right now, unless of course you are too young too care, health is probably something you will think about from time to time the rest of your life. Health is tied to diet, exercise, avoiding foods that can cause health problems and all these suggestions will help keep a person health and toned. Regardless of the age you are right now, unless of course you are too young too care, health is probably somethingMore..

The 24 Hour Fitness Path

The Twenty Four Hour wellness focus resembles your one stop shop to everything about wellness and your prosperity. Envision it as the Walmart of the wellness business. Twenty Four Hour wellness focuses are situated in various regions in the state. Every one of them have types of gear which take into account weight preparing and in addition cardio vascular types of gear. The Twenty Four Hour wellness focus resembles your one stop shop to everything about wellness and your prosperity.More..

Fitness – Your Inner Song

We have perused a few wellness books and articles. Each one of them lays awesome accentuation on physical wellness through exercise and sensible eating, however none of them has yet investigated one more measurement that wellness investigates – the inward you. Wellness is an extraordinary communicator, an alluring power that places you in contact with your internal identity. It manufactures connects inside you that recuperate and seal the yawning vacancy specified before in this part. What’s more, it pursues thatMore..

Is Fitness Over 40 Easy?

Wellness more than 40 is as basic and as simple as wellness UNDER 40. In any case, individuals more than 40 do have a few interesting points previously they jump into any old work out schedule. Here is a general audit of the advantages of wellness more than 40 and in addition a few recommendations on focuses to consider before starting any work out regime. It appears to be truly difficult to be fit more than 40, isn’t that right?More..