หลักการออกกำลังกาย

หลักการปฏิบัติในการออกกำลังกาย        การออกกำลังเพื่อสุขภาพ  เป็นวิธีการที่นำมาให้ช่วยส่งเสริมสุขภาพของบุคคลให้แข็งแรงและชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างดี รูปแบบไม่เหมาะสมก็จะส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติได้รูปแบบของการออกกำลังกายแบ่งเป็น  5          1. แบบการเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่เคลื่อนไหวอวัยวะ (Isometric  Exercise )  เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มขนาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่น การเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อต้านน้ำหนัก  เป็นต้น   

   2. แบบต้านน้ำหนัก  ( Isotomic  Exercise )  เป็นการออกกำลังโดยการเกร็งกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวข้อต่อแขนหรือจาด้วย  เช่น การบริหารโดยการยกน้ำหนัก การยุบข้อ  ดันพื้น  เป็นต้น     

  3.แบบต้านทานความเร็วเต็มที่ ( Isokinetic  Exercise )  เป็นการออกกำลังกายโดยอาศัยเครื่องมือของการออกกำลังกายที่มีการปรับความเร็วและแรงต้านได้  เช่น  การวิ่งบนลู่กลที่ปรับความเร็วได้  เป็นต้น 

   4.แบบไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaer  Exercise )เป็นการออกกำลังกายโดยที่ร่างกายไม่ได้นำออกซิเจนออกมาสันดาปพลังงาน  แต่กล้ามเนื้อจะใช้พลังงานนอกจากสารเอทีพี (ATP)  สาร ซีพี (CP) และสารไกลโคเจน ( Glycogen ) ที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน  เช่น  การฝึกระบบประสาทเสรีด้วยการอบแห้งร่วมกับการอาบน้ำเย็น   (ชาวน่า)     

  5.แบบใช้ออกซิเจนหรือแบบแอโรบิค ( Aerobic  Exercise )  เป็นการออกกำลังกายที่กระทำกิจกรรมติดต่อกันเป็นเวลานาน  จนพอที่จะกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานจากกระบวนการสันดาปออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ  จนสามารถเพิ่มให้ปอดและหัวใจทำงานเต็มที่ กิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีมากมายหลายชนิด  เช่น  การเดินเร็ว  การวิ่งเหยาะ  การว่ายน้ำ  การถีบจักรยาน  การรำมวยจีน  การเต้นแอโรบิค  เป็นต้น   

    6.ไม่ควรออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ เพราะช่วงนั้นเลือดจะต้องถูกส่งไปเลี้ยงกระเพาะอาหาร ถ้าเราออกกำลังกายในเวลาเดียวกันเลือดจะถูกแย่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ แล้วยังต้องไปเลี้ยงหัวใจด้วย ขณะที่ปริมาณเลือดมีเท่าเดิม โอกาสเกิดหัวใจขาดเลือดจะมีสูงมาก ดังนั้น ควรรอสัก 1-2 ชั่วโมงให้อาหารย่อยเสียก่อน   

   7.ดื่มน้ำให้เพียงพอ ระหว่างที่เราออกกำลัง ร่างกายต้องสูญเสียน้ำจากเหงื่อความร้อน และการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การดื่มน้ำไม่เพียงพอจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ปริมาณน้ำในร่างกายลดน้อยลง เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง ซึ่งถ้าเราแข็งแรงดีอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก แต่สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วอาจทำให้เกิดอาการขาดน้ำและมีผลข้างเคียงตามมาได้ จึงควรชดเชยน้ำให้เพียงพอ


แนวทางปฏิบัติในการออกกำลังกาย

1.  ให้ยึดหลัก 4 พ  ซึ่งประกอบด้วยคำว่า  บ่อยพอ   หนักพอ   มากพอ   และพอใจ

2.   พิจารณาสุขภาพของตนเอง

3.   กำหนดโปรแกรมในการออกกำลังกายของตนเอง

4.   ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อควรระมัดระวังในการออกกำลังกายขอบคุณที่มา sites.google