จะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดตามสุขภาพของคุณได้อย่างไร?

มีหลายคนที่คิดว่าการดูแลสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไปพบแพทย์เท่านั้น และการติดตามสุขภาพก็จำกัดอยู่เฉพาะในคลินิกหรือสถานบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วการจัดการกับสุขภาพของแต่ละคนนั้นเริ่มตั้งแต่เราโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ โชคดีที่คนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล และส่วนมากก็เห็นด้วยว่าเรื่องของสุขภาพนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดถึงมากนักเวลาใช้ชีวิตประจำวัน

          ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเรา แต่โชคร้ายที่พวกเรามักไม่ค่อยใส่ใจกับมันจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างขึ้น เราจึงค่อยหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพ

          ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนั้นค่อนข้างตื่นตัวกับการติดตามสุขภาพของตนเอง ซึ่งตรงข้ามกับคนที่มีสุขภาพดีทั้งหลาย การวัดค่าสัญญาณชีพและการสังเกตสัญญาณต่าง ๆ ของร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับการให้ความร่วมมือกับแผนการรักษา

         ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ผู้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และทำให้ข้อมูลที่พวกเขาจัดเก็บมานั้นมีประโยชน์และนำไปใช้งานได้มากขึ้น

เทคโนโลยีที่ล้าหลัง

          หนึ่งในกำแพงสำคัญที่ขัดขวางการทำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งานก็คือความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ มีเครื่องมือหลายชิ้นที่เพิ่งผลิตขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้สร้างการส่งผ่านข้อมูลไว้ด้วย และไม่ได้คิดถึงเรื่องของมาตรฐานของข้อมูลอย่างแน่นอน

          หนึ่งในบริษัทที่พยายามแก้ปัญหานี้คือ Netpulse Netpulse เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ผ่านการถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น xCapture จากแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของเขา แอปพลิเคชั่นนี้มีการโปรโมตในกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นหลัก และเน้นที่การนำข้อมูลการออกกำลังกายจากแต่ละอุปกรณ์มาใช้ผ่านการสังเกตรูปแบบก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

         แอปพลิเคชั่นนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ในหลายอุปกรณ์โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพลงบนโทรศัพท์มือถือ

          แนวคิดนี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Validic ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านสุขภาพยุคดิจิทัล โดยพวกเขาได้นำเสนอเทคโนโลยีสุขภาพในโทรศัพท์มือถือที่สามารถส่งผ่านข้อมูลแบบปัจจุบันจากเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังระบบข้อมูลสุขภาพได้ โดยแอป VitalSnap ของบริษัทนั้นจะสามารถช่วยผู้ป่วยให้สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางสุขภาพที่ตั้งไว้และอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลทางสุขภาพ Drew Schiller ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีได้กล่าวว่าอุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานเพื่อติดตามความต้องการทางสุขภาพในปัจจุบันนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกัน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังฐานข้อมูลได้ ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบุว่าเป็นปัญหาระหว่างการติดตามตนเองในแต่ละวัน

          การจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือติดตามสุขภาพหลายชนิดมักทำให้ผู้ใช้งานต้องใช้ปากกาและกระดาษในการจดความคืบหน้าของข้อมูลเหล่านั้น

          วิธีการจัดเก็บด้วยมือนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งในด้านการจัดเก็บและการแบ่งปันข้อมูล นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ยากและไม่เข้ากับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน

          แอปพลิเคชั่นนั้นจึงทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมต่อกันเหล่านี้แต่เพิ่มความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ผู้ป่วยจะสามารถจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาไว้ในแอปพลิเคชั่นได้ และหลังจากการวัดค่าต่าง ๆ แล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถถือสมาร์ทโฟนไว้เหนืออุปกรณ์และเปิดแอปพลิเคชั่นขึ้น กล้องของสมาร์ทโฟนจะเก็บภาพการอ่านค่าของเครื่องนั้น ๆ ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านฐานข้อมูลของ Validic ซึ่งสามารถส่งต่อโดยตรงไปให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้เช่นกัน ทำให้สามารถรักษาความลับของผู้ป่วยและมีความปลอดภัยตลอดเวลา นี่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนในแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน

          การติดตามสุขภาพไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสนุกและเข้ากันได้กับกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ นอกจากนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัลเหล่านี้ยังช่วยปิดช่องว่างระหว่างผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาในการเดินทางแต่อยากแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของพวกเขา เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลแล้วนั้นจะพบว่าสาขาสุขภาพค่อนข้างล้าหลังอุตสาหกรรมอื่น แต่ VitalSnap จะช่วยให้ผู้ป่วยเจอกับแพทย์ได้ทันที ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

ขอบคุณที่มา   honestdocs.co