การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง

การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง

 

โดยปกติก็จะมีการตรวจเลือด CBC,LFT,Lipid,Creatinin,Urine analysis,X-ray แต่หากคุณต้องการตรวจอย่างอื่นให้ปรึกษาแพทย์ ตารางที่แสดงข้างล่างจะแสดงชื่อโรค วิธีการตรวจ และข้อบ่งชี้ในการตรวจ

โรคที่อยากรู้
รายการตรวจ
ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
การวัดความดันโลหิต ความดันโลหิต
 • 18-35ปีให้วัดทุก 2 ปี
 • มากกว่า35ปีให้วัดทุกปี
การวัดสายตา วัดสายตา
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 40ปีให้ตรวจทุกปี
การตรวจเต้านม มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมโดยแพทย์
 • 20-40ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
 • มากกว่า 40ปี ให้ตรวจทุกปี
การตรวจรังสีเต้านม Mamography
 • ควรทำในผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี
 • ญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่
การตรวจทางทวารหนัก มะเร็งลำไส้ใหญ่ การใช้นิ้วล้วงก้น
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
ภาวะโลหิตจาง CBC
 • ตรวจสุขภาพทุกครั้ง
การตรวจแยกฮีโมโกลบิน Hemoglobin typing
 • ก่อนการแต่งงาน
การตรวจปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจสุขภาพทุกครั้งทุกวัย
ตรวจพยาธิ ตรวจอุจาระ
 • ทุกวัยให้ตรวจทุก 3-5 ปี
โรคเบาหวาน
ระดับน้ำตาลในเลือด
ไขมันในเลือด
เจาะหาไขมัน
การทำงานของตับ
Liver function test
ไต
BUN Creatinin(Cr)
หัวใจ
 • ตรวจหาระดับน้ำตาล
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • X-ray ปอดและหัวใจ
 • การตรวจโดยการวิ่งสายพาน
 • Cardiac enzyme
โรคเก๊าท์ Uric acid
การตรวจความหนาแน่นกระดูก Bone density
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
 • มีญาติสายตรงเป็นโรคกระดูกพรุน
 • ได้รับยาที่อาจจะเป็นโรคกระดูกพรุน เช่น steroid
ต่อมลูกหมาก PSA
การตรวจภายใน PV ควรจะตรวจทุก 1 ปี
ต่อมไทรอยด์ Thyroid function test
 • ควรจะตรวจในรายที่เคยผ่าตัดไทรอยด์ หรือได้รับไอโอดีนกัมมันตรังสี
โรคเอดส์ เจาะเลือดตรวจเอดส
การตรวจอัลตราซาวนด์ตับ Ultrasound
 • ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบี
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
การตรวจความดันตา โรคต้อหิน

การตรวจตาสำหรับประชาชน

 • ตรวจทุก 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีโรคเสี่ยง เช่น ต้อหิน สายตาสั้นมาก เบาหวาน
 • เริ่มตรวจเมื่ออายุมากกว่า40 ปี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงการเจาะเลือดเมื่อทราบผลว่าไม่เป็นโรคก็สบายใจ แต่ในความเป็นจริงหากเขาอยู่ในความเสี่ยงของการเกิดโรคเขาจะต้องป้องกันเพื่อมิให้โรคนั้นเป็นกับตัวเขา ดังตัวอย่าง คนที่มีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวาน ดังนั้นเขาจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเมื่อผลเลือดบอกไม่เป็นเบาหวานแทนที่เขาจะปรับฟฤติกรรมเพื่อป้องกันเบาหวาน แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่คุมน้ำหนักไม่ออกกำลังกาย หากดำรงชีวิตแบบเก่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเบาหวาน

หรือคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์เมื่อผลเลือดปกติก็ควรที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ หรือคนที่ดื่มสุราเจาะเลือดเพื่อตรวจดูว่าเป็นโรคตับหรือยังเมื่อผลเลือดปกติ เขาก็ยังดื่มสุราอยู่ การตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่น่าจะมีผลดีต่อผู้ป่วย

 

ขอบคุณที่มา  .rsuhealth.